Повідомлення аптечним мережам щодо можливості участі в пацієнтоорієнтованій Ініціативі, що має на меті забезпечити безперебійне постачання онкопрепаратів ТОВ «Серв’є Україна» пацієнтам в Україні через аптечні заклади (далі – «Ініціатива»)

Заснована для задоволення потреб охорони здоров’я, група «Серв’є» є глобальною групою, керованою Фондом, яка прагне створювати соціально значущі рішення як для пацієнтів, так і для сталого розвитку світу. Як світовий лідер у галузі кардіології група «Серв’є» також прагне стати відомим, цілеспрямованим та інноваційним гравцем в онкології, діяльність якого зосереджена на лікуванні видів раку, що важко піддаються лікуванню.

ТОВ «Серв’є Україна» (далі – «Серв’є»), що є частиною глобальної групи компаній «Серв’є», розпочала ініціативу, яка закликає аптечні мережі1  укладати прямі контракти з компанією «Серв’є» на постачання всього асортименту онкологічних препаратів, що постачаються компанією «Серв’є» на ринок України.

Ініціатива запускається для того, щоб забезпечити:

 • підвищення доступності онкологічних препаратів для пацієнтів завдяки прямим постачанням від «Серв’є» до аптечних мереж;
 • підвищення доступності онкологічних препаратів для пацієнтів завдяки прямим контактам аптек з пацієнтами та можливості збирати замовлення в короткі терміни й доставляти їх безпосередньо пацієнтам;
 • пацієнтоорієнтований підхід через прямий контакт між аптеками, пацієнтами та лікарями, які призначають препарати. 

Для отримання права на укладення прямих контрактів на постачання з «Серв’є Україна», аптечні мережі повинні відповідати одночасно всім нижчезазначеним критеріям:

 • Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
 • Наявність кваліфікованого автотранспорту, холодильних камер, холодильників, термоконтейнерів (з холодоагентами) для отримання, проведення вхідного контролю якості, розміщення та зберігання, відпуску, транспортування лікарських засобів з дотриманням температурного режиму (2‒8) °С на кожному етапі роботи.
 • Забезпечення контрольованих умов транспортування термоконтейнерів/термосумок з лікарським засобом.
 • Готовність надати компанії «Серв’є» в день доставки продукції до місця призначення зі складу, але не більше ніж через 24 години, роздрукований документ про умови транспортування продукції від «Серв’є», засвідчений відповідальною особою. Забезпечення доступності роздрукованих документів про умови транспортування для клієнтів.
 • Наявність кваліфікованої електронної системи моніторингу температури, яка здійснює постійний моніторинг температурного режиму під час обігу лікарських засобів в аптеці та під час транспортування. Регулярне калібрування/перевірка реєстраторів температурних даних.
 • Забезпечення постійної реєстрації температури, аналіз даних, архівування та зберігання протягом наступного періоду: термін придатності + 1 рік.
 • Наявність належної системи сигналізації для повідомлення про відхилення від попередньо визначених умов зберігання, проведення регулярного тестування системи моніторингу для забезпечення її належного функціонування.
 • Наявність впровадженої системи управління якістю (в тому числі, зокрема, прописані та функціонуючі процеси: навчання персоналу; управління скаргами; управління відхиленнями; управління відкликаннями; зовнішній аутсорсинг; діяльність щодо лікарських засобів (отримання; вхідний контроль, зберігання, відпуск, транспортування, утилізація)).
 • Самостійне транспортування лікарських засобів аптечною мережею зі складу «Серв’є», а також всередині аптечної мережі.
 • Можливість доставки лікарських засобів аптечною мережею з аптечного складу аптеки безпосередньо до пацієнта з дотримання вимог «холодового ланцюга» та інших вимог до транспортування, на підставі дійсного рецепта та замовлення пацієнта. 
 • Готовність до планових та позапланових перевірок основного складу та вибірково аптек аптечної мережі, куди здійснюються постачання лікарських засобів, відділом забезпечення якості компанії «Серв’є».
 • Готовність забезпечити наявність запасів продукції на рівні, необхідному для забезпечення належної та своєчасної реалізації продукції пацієнтам (доставка продукції пацієнту протягом 24 годин з моменту підтвердження замовлення аптекою).
 • Готовність своєчасно контролювати наявність запасів продукції та закупівлю і продаж продукції.
 • Готовність своєчасно (щомісяця до 5 числа наступного місяця) надавати компанії «Серв’є» звіти про реалізацію продукції.

Додатково, аптечні мережі, що будуть відібрані для участі в Ініціативі повинні бути готові пройти аудит з якості у плановому порядку. У випадку, якщо за результатами аудиту з якості будуть виявлені невідповідності або порушення вимог, що висуваються до системи управління якістю, «Серв’є» припиняє співпрацю з відповідним учасником Ініціативи.

Якщо ваша аптечна мережа зацікавлена в участі в ініціативі, будь ласка, надішліть нам запит, а саме заповнену заявку-анкету та пакет документів, що підтверджують відповідність вашої організації вищезазначеним критеріям, на електронну адресу: onco.distribution.ua@servier.com

Документи, які необхідно надати разом із заявкою-анкетою:

 • свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;
 • виписка з ЄДРПОУ (не більше 1 місяця з дати видачі);
 • свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;
 • довідка «4ОПП» з податкової інспекції;
 • Статут;
 • копія документа про призначення Директора;
 • копія ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами в Україні; 
 • форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за попередні 3 роки;
 • форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за повні квартали поточного року;
 • Антикорупційна політика або будь-який подібний документ/документи;
 • Політика захисту персональних даних або будь-який подібний документ/документи.

Станом на дату цього повідомлення, у зв’язку з обмеженим штатом співробітників, компанія «Серв’є» може співпрацювати з 3 (трьома) аптечними мережами.

Запити аптечних мереж будуть розглядатися в порядку черговості серед тих, що відповідають вищезазначеним критеріям. Якщо компанія «Серв’є» зможе відповісти на більшу кількість запитів, вона продовжить розгляд запитів, що залишилися. 

Всі потенційні учасники Ініціативи підлягатимуть перевірці на відповідність згідно з чинними внутрішніми політиками компанії «Серв’є» та законодавством України.

Відібраним аптекам буде запропоновано укласти контракти на постачання з компанією «Серв’є». Комерційні умови співпраці будуть базуватися на шаблоні, розробленому компанією «Серв’є», і будуть єдиними для всіх учасників Ініціативи. 

Ініціатива діє до 31.05.2024 (включно) й може бути змінена компанією «Серв’є» в односторонньому порядку. 

[1]
Для цілей Ініціативи аптечні мережі визначаються як сукупність аптечних закладів, об’єднання яких здійснюється, зокрема, за певними спільними ознаками:

 • централізоване управління бізнес-процесами, що здійснюється з офісу мережі;
 • централізоване постачання (єдиний контракт із постачальником або постачання зі складу аптечної мережі);
 • загальна маркетингова політика: асортиментна матриця, аналогічне розміщення товарів на полицях, ціна, політика промоції тощо;
 • часте використання єдиної торгової назви аптечних закладів, єдиний дизайн, впізнаваність закладів аптечної мережі;
 • обмежений рівень повноважень адміністрації закладів аптечної мережі