Дана згода визначає умови використання Користувачем матеріалів і сервісів сайту SERVIER.UA   (далі — «Сайт»).

1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Дана Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до даної Згоди.

1.3. Адміністрація Сайту вправі у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови чинної Згоди. Такі зміни вступають у силу по закінченню 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Згоди на сайті. При не погодженні Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитись від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2. Зобов’язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не чинити дій, які можуть розглядатись як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушень нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласника.

2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, враховуючи авторські роботи, що охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.

2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства  України і загальноприйнятим нормам моралі.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть знаходитись на сайті.

2.6. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку із будь-якими можливими або вже виниклими втратами або збитками, що пов’язані з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями щодо такої реєстрації, товарами або послугами, доступними на зовнішніх сайтах чи ресурсах або отриманими через зовнішні сайти чи ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, користуючись розміщеною на Сайті інформацією або посиланнями на зовнішні ресурси.

2.7. Користувач приймає положення про те, що усі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку із такою рекламою.

3. Інші умови

3.1. Всі можливі суперечності, що витікають із даної Згоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

3.2. Нічого у Згоді не може бути зрозумілим як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3.3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, яке не підлягає примусовому виконанню не робить інші положення Згоди недійсними.

3.4. Бездіяльність зі сторони Адміністрації Сайту у разі порушення  будь-ким з Користувачів положень Згоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вживати спізнілі відповідні дії для захисту своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються у відповідності до законодавства.

Користувач підтверджує, що він ознайомлений з усіма пунктами даної Згоди і безперечно їх приймає.