Використання Вебсайту https://servier.ua/ (надалі – «Вебсайт») можливе за умови прийняття цих Загальних умов користування (надалі – «Умови користування»).

Входячи на Вебсайт і використовуючи його, відвідувач Вебсайту (надалі – «Користувач») визнає, що ознайомився з цими Умовами користування, заявляє, що приймає їх без застережень і зобов’язується їх дотримуватися.

Вебсайт розрахований виключно на Користувачів, що знаходяться в Україні.

Власником цього Вебсайту є Les Laboratoires Servier (компанія Лє Лаборатуар Серв’є) (надалі – «Власник»)

Управляє контентом цього Вебсайту Товариство з обмеженою відповідальністю «Серв’є Україна» (надалі – «ТОВ «Серв’є Україна»).

Цей Вебсайт призначений для того, щоб надати Користувачам загальну інформацію про групу Серв’є та її діяльність в Україні, зокрема, але не виключно, через Товариство з обмеженою відповідальністю “Серв’є Україна”.

Розміщення, використання матеріалів і сервісів Вебсайту регулюється нормами чинного законодавства України.

Однак цим зазначається, що Вебсайт не є системою медичних або дистанційних медичних послуг. Отже, розміщена на ньому інформація не може вважатися еквівалентом медичного висновку чи діагнозу або замінити медичну консультацію з медичним працівником.

Так само цю інформацію не можна тлумачити як промоцію або рекламу продуктів, незалежно від того, продаються вони ТОВ «Серв’є Україна» чи юридичними особами в його групі. Щоб отримати будь-яку інформацію щодо якогось з цих продуктів, Користувач може звертатися безпосередньо до юридичної особи, яка має дозвіл на продаж даного продукту.

Слід зазначити, що ми не публікуємо та не надаємо інформацію, адресовану дітям.

Користувачам надається доступ до Вебсайту без можливості збору та оброблення персональних даних інших(ми) осіб(ами) (користувачів).

ТОВ «Серв’є Україна» та Власник можуть збирати деякі або всі наведені нижче (в п.4 та п.5 Умов користування) дані Користувачів Вебсайту.

Весь вміст, доступний на Вебсайті, включаючи, без обмежень, тексти, графіки, піктограми, зображення, фотографії, ілюстрації, звуки, аудіо- та відеодані, а також деревовидну структуру Вебсайту, план перегляду та логотипи, дизайн і організацію його заголовків, їх назви, бази даних, їхню структуру та вміст, торговельні марки (надалі – «Вміст») є виключною власністю Власника та/або ТОВ «Серв’є Україна»та/або, якщо застосовно, їх ліцензіарів або партнерів, і як такі захищені відповідно до діючого законодавства в сфері інтелектуальної власності.

Уся інформація, матеріали, опубліковані на Вебсайті, захищені авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права та знаходяться у володінні або користуванні Власника та/або ТОВ «Серв’є Україна» або сторони, яка є постачальником такої інформації, матеріалів.

Отже, будь-яке комерційне використання, представлення, розповсюдження, відтворення, адаптація, переклад або перетворення, повне чи часткове, будь-яким процесом, Вебсайту та/або його складових елементів, будь-який обмін Вмістом Вебсайту та будь-яка передача на інший Вебсайт без попереднього спеціального письмового дозволу Власника та/або ТОВ «Серв’є Україна» суворо забороняється та розцінюється як незаконне використання.

Крім того, знаки для товарів та послуг (торгові марки) та логотипи, представлені на Вебсайті, належать групі компаній СЕРВ’Є, Власнику та/або ТОВ «Серв’є Україна» та їх партнерам, та є зареєстрованими торговими марками та логотипами, і їх не можна використовувати без явного дозволу їх власника. Зважаючи на це, будь-яке їх повне або часткове відтворення, розповсюдження та копіювання без попереднього письмового дозволу власника є забороненим та порушує норми діючого міжнародного та українського законодавства.

Усі запити щодо відтворення, копіювання, розповсюдження, використання, адаптації, перекладу, перетворення або представлення будь-якого Вмісту Вебсайту, враховуючи і питання щодо торгових марок та логотипів слід надсилати ТОВ «Серв’є Україна» за такою адресою: svr_ua@servier.ua

У будь-якому випадку Користувач зобов’язується вказувати, зберігати та копіювати кожну згадку про авторські права або права власності, зазначені в усіх елементах Вебсайту, які він використовує.

ТОВ «Серв’є Україна»може збирати та обробляти персональні дані Користувачів Вебсайту відповідно до положень діючого законодавства України в сфері захисту персональних даних.

ТОВ «Серв’є Україна» здійснює збір персональних даних, які Ви (Користувач) вводите під час користування Вебсайтом відповідно до обраної Користувачем теми звернення (у розділі «Контакти» або інших розділах Вебсайту). З метою захисту Ваших персональних даних рекомендуємо не надавати будь-яку інформацію, якщо така інформація спеціально не запитується.

Мета збору персональних даних, строк обробки та інші цілі надання, збору та обробки таких даних залежить виключно від обраної Користувачем теми звернення та не можуть бути використані з іншою метою.

Користувача повідомлено, що його персональні дані можуть збиратись та використовуватися службами та персоналом ТОВ «Серв’є Україна», Власника та іншими юридичними особами у групі Servier, яким це необхідно знати. А також, постачальниками та надавачами послуг Власнику, зокрема тими, хто відповідає за розміщення Вебсайту та створення Вебсайту; які можуть отримати доступ до персональних даних Користувачів для цілей, суворо необхідних для виконання їхнього завдання.

Будь-яка особа, яка має доступ до персональних даних Користувача в межах своїх робочих повноважень або в межах договірних відносин з Власником та/або ТОВ «Серв’є Україна», дотримується умов конфіденційності щодо таких даних.

Згідно з чинним законодавством ТОВ «Серв’є Україна» зобов’язується зберігати персональні дані Користувачів лише протягом періоду, необхідного для досягнення поставлених цілей.

Після цього терміну персональні дані видаляються або архівуються відповідно до положень діючого законодавства України.

Вся інформація щодо обробки персональних даних Користувачів визначена в Політиці про обробку та захист персональних даних (зовнішня) ТОВ “Серв’є Україна”.

Користувачі проінформовані, що під час перегляду Вебсайту інформація може зберігатися в їхньому браузері або відновлюватися з нього, як правило, у формі файлів cookie. Ця інформація може стосуватися Користувача, типу використовуваного браузера, його параметрів перегляду, Вебсайту (переглянуті сторінки, дата й час входу тощо) або його термінала (комп’ютер, планшет, смартфон тощо), і використовується головним чином для забезпечення належної роботи Вебсайту.

Файли cookie не дають Власнику та/або ТОВ «Серв’є Україна» можливості ідентифікувати Користувачів особисто, але дозволяють збирати загальну інформацію, коли відвідується Вебсайт, і дозволяють Користувачам швидко та комфортно ним користуватися.

Власник та ТОВ «Серв’є Україна» зобов’язуються не повідомляти вміст цих файлів cookie третім особам, якщо вони не зобов’язані це робити згідно вимог діючого законодавства України. Це положення не стосується випадків, коли Користувач не обмежує передачу таких даних третім особам (наприклад, але не виключно соціальним мережам, Twitter, Facebook або Linkedin). Під час входу на Вебсайт Користувачу прямо пропонується погодитися на використання файлів cookie, наявних на Вебсайті.

Подібним чином, коли Користувач натискає піктограми, призначені для соціальних мереж (таких як, наприклад, але не виключно, Twitter, Facebook або Linkedin), розміщені на Вебсайті, і якщо він погодився отримувати файли cookie під час перегляду, ці соціальні мережі також можуть залишати файли cookie у його пристрої.

Дізнайтеся більше про Політику управління файлами cookie.

Користувачі зобов’язуються використовувати Вебсайт:

• відповідно до призначення;

• для приватного використання, виключаючи будь-яку комерційну або рекламну діяльність, або діяльність в професійних, рекламних, маркетингових або комерційних цілях;

• відповідно до авторських прав та всіх інших типів прав інтелектуальної власності, зокрема шляхом збереження кожного зазначення авторського права або права власності, згаданого в усіх елементах Вебсайту, які він використовує;

• без використання засобів несанкціонованого (незаконного) доступу, робота чи будь-яких інших автоматизованих засобів для доступу та використання вмісту Вебсайту, а також без спроб перешкоджати роботі Вебсайту та без завдання шкоди іншим користувачам Вебсайту;

• не намагаючись скопіювати його, відтворити його повністю або частково, зробити його доступним або поширити його або поділитися ним будь-яким способом з неавторизованими третіми сторонами.

Крім того, інформація, розміщена на Вебсайті, не є договірною та не може вважатися пропозиціями послуг або продуктів. За жодних обставин така інформація не є твердженням, гарантією чи зобов’язанням Власника щодо продуктів і послуг, які на ньому представлені.

Користувач також повідомлений, що інформація, опублікована на Вебсайті, не може вважатися еквівалентом медичної консультації та не може використовуватися замість консультації лікаря. Отже, Користувачі за жодних обставин не повинні використовувати цю інформацію для встановлення медичного діагнозу чи рекомендації лікування та повинні проконсультуватися з медичним працівником, уповноваженим надавати медичну допомогу.

Власник та/або ТОВ «Серв’є Україна» не несуть відповідальності за будь-які рішення, прийняті Користувачем на основі будь-якої інформації, що міститься на Вебсайті, а також за будь-яке її використання третіми особами.

Слід також зазначити, що кожен користувач Вебсайту несе відповідальність за вжиття всіх належних заходів для захисту своїх власних даних і/або програм від будь-якого вторгнення, втручання або зараження будь-якими вірусами, наявними в Інтернеті.

Уся інформація, що надається Користувачам на Вебсайті, надається «як є», без будь-яких гарантій, прямо чи негласно, включаючи, але не обмежуючись, непрямими гарантіями комерційної якості, придатності для конкретного використання або відсутності порушення авторських прав.

Власник та ТОВ «Серв’є Україна» намагаються забезпечити, наскільки це можливо, щоб інформація, яка розповсюджується на Вебсайті, була точною та актуальною під час розміщення в Інтернеті.

Однак вони жодним чином не гарантують правдивість, повноту, точність або вичерпність інформації та вмісту, доступного Користувачам на Вебсайті, і залишають за собою право змінювати або виправляти в будь-який час і без попередження вміст інформації та документів, опублікованих на Вебсайті.

Отже, Власник та ТОВ «Серв’є Україна» не несуть відповідальності за будь-які неточності, помилки, упущення або зміни, що стосуються інформації, доступної на Вебсайті, зокрема у разі зміни законодавчих чи правових положень, а також за будь-яку шкоду, спричинену шахрайським вторгненням третьої сторони, зокрема якщо це може призвести до зміни інформації, розміщеної на Вебсайті.

У зв’язку з цим Власник та ТОВ «Серв’є Україна»не несуть відповідальності за вміст наявних сторінок або за будь-яке їх використання Користувачем, зокрема щодо всіх прямих чи непрямих збитків, спричинених доступом або використанням Вебсайту будь-якою особою або, навпаки, через те, що на нього неможливо ввійти.

Власник залишає за собою право змінювати вміст Вебсайту та дані або інформацію, доступні через Вебсайт, і ці Умови користування, зокрема щоб відповідати всім новим застосовним стандартам, законодавству та/або нормам, та/або для покращення продуктивності Вебсайту.

У цьому випадку змінені Умови користування набувають чинності з дати їх розміщення в Інтернеті.

Тому Користувачеві рекомендується регулярно бути проінформованим про Умови користування Вебсайтом.

Власникпрагне забезпечити доступність Вебсайту для Користувачів 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Однак Власникне може гарантувати постійну наявність і доступність Вебсайту.

У зв’язку з цим Власникзалишає за собою право скасувати, обмежити, призупинити або тимчасово перервати частковий або повний доступ до Вебсайту, всіх чи частини функцій, пропонованих на Вебсайті, у будь-який час, без попередження або компенсації, з будь-якої причини, зокрема з причин технічного обслуговування, у разі виникнення форс-мажорних обставин або непередбачуваної аварії, проблем з ІТ, труднощів, пов’язаних зі структурою мереж зв’язку або будь-яких інших технічних труднощів.

Незважаючи на всі засоби, які використовуються Власникомта його постачальниками технічних послуг, Користувач повідомлений, що Інтернет-мережа не є надійною, перш за все з точки зору відносної безпеки в плані передачі даних, негарантованої безперервності доступу до Вебсайту, негарантованої продуктивності в плані швидкості передачі даних і розповсюдження вірусів. Цим також передбачено, що Інтернет-мережа та ІТ- і телекомунікаційні системи не є безпомилковими, і що можуть виникати перебої та несправності в роботі.

Отже, Власникне надає жодних гарантій у цьому відношенні та, отже, не може нести відповідальність за будь-яку шкоду, притаманну використанню Інтернет-мережі та ІТ- і телекомунікаційних систем, зокрема (цей перелік не є обмежувальним):

– погану передачу та/або прийом усіх даних та/або інформації в Інтернеті;

– зовнішнє вторгнення або наявність комп’ютерних вірусів;

– вихід з ладу всього приймального обладнання або ліній зв’язку;

– будь-яку іншу несправність мережі Інтернет, яка перешкоджає задовільній роботі Вебсайту або проблеми у послугах третіх осіб, які забезпечують доступ Користува до мережі Інтернет.

Власник та ТОВ «Серв’є Україна»не несуть відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, такі як, хоча цей список не є обмеженим, усі втрати або пошкодження даних, втрата програм, втрата прибутку або операційні збитки, понесені Користувачем або будь-якою третьою особою, в результаті доступу до Вебсайту, від перегляду Вебсайту, від вмісту Вебсайту, від використання Вебсайту та Вебсайтів, які з ним пов’язані, або через неможливість використання вмісту, інформації та пропонованих функцій через Вебсайт Користувачами.

Зокрема, Власник та ТОВ «Серв’є Україна» не несуть відповідальності за будь-які збитки, що виникли:

• через друкарську помилку або помилку форматування, помилку, неточність або упущення стосовно інформації, доступної на Вебсайті;

• через шахрайське вторгнення третьої сторони, що призвело до зміни інформації, документів або елементів, доступних на Вебсайті;

• через доступ будь-якої сторони до Вебсайту або через неможливість доступу до нього;

• через збій, несправність або несумісність ІТ-обладнання Користувача;

• через переривання мереж, що надають доступ до Вебсайту, через повну або часткову недоступність Вебсайту, зокрема внаслідок неналежного функціонування телекомунікацій;

• через розповсюдження або впровадження через Вебсайт комп’ютерних вірусів, троянів або черв’яків, або інших шкідливих програм чи застосунків, які можуть вплинути на обладнання Користувача;

• через довіру до будь-якої інформації, отриманої прямо чи опосередковано з Вебсайту, у результаті його використання або використання продукту, на який він посилається.

Власник та ТОВ «Серв’є Україна» не несуть будь-якої відповідальності, прямої чи неявної, якщо використання інформації на Вебсайті порушує патент, авторське право чи зареєстровану торгову марку.

Якщо Користувач розповсюджує контент Вебсайту, незалежно від його характеру, він зобов’язується не вчиняти будь-яких дій і не робити висловлювань, що суперечать діючому міжнародному та законодавству Украйни, громадському порядку чи громадській пристойності, або мають образливий, наклепницький чи дискримінаційний характер, або погрози особі чи групі осіб, або які порушують положення про авторське право, право інтелектуальної власності, права на зображення, приватне життя інших людей, лікарську таємницю чи таємницю листування. Користувач може бути притягнутий до відповідальності за будь-яке порушення цього зобов’язання.

Загалом Користувач зобов’язується поводитися з повагою, зокрема щодо інших учасників та Користувачів Вебсайту.

Користувача проінформовано про те, що у разі запиту компетентних органів Власник та ТОВ «Серв’є Україна» (з дозволу Власника) мають право передавати всі дані для входу, які дозволяють ідентифікувати Користувача, якщо останній виявляється джерелом незаконного контенту чи дій.

Цей Вебсайт може містити посилання на інші Вебсайти, опубліковані третіми особами.

Наявність гіпертекстового посилання, що веде на Вебсайт третьої особи, ні за яких обставин не означає схвалення Вебсайту або його вмісту Власником та ТОВ «Серв’є Україна».

Власник та ТОВ «Серв’є Україна» не контролюють ці Вебсайти третіх осіб і, отже, не несуть відповідальності щодо вмісту цих Вебсайтів і будь-якого використання, яке може здійснюватися будь-яким Користувачем.

Крім того, як наслідок, Власник та ТОВ «Серв’є Україна» не можуть нести відповідальність за інформацію, думки та рекомендації, надані третіми особами.

Користувач отримує доступ до Вебсайтів третіх осіб і використовує їх під свою виключну відповідальність, на власний ризик і відповідно до застосовних умов використання на зазначених Вебсайтах.

Отже, Користувачам рекомендується ознайомитися з умовами використання та положеннями про конфіденційність цих Вебсайтів, перш ніж надавати їм особисту інформацію.

Ці Умови користування регулюються діючим законодавством України. Усі розбіжності та суперечки мають розглядатися в судах України відповідно до їх компетентності.